Instituții participante

Instituții participante / Participanting institutions

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” / “Bogdan Petriceicu Hasdeu”Institute of Romanian Philology

Chişinău, 1 Ştefan cel Mare, MD-2001, R. Moldova

http://www.ifr.md

Institutul Patrimoniului Cultural / Institute of Cultural Heritage

Chişinău, 1 Ştefan cel Mare, MD-2001, R. Moldova

http://www.patrimoniu.asm.md

Asociaţia Eurocentrica / Eurocentrica Association

București/Bucharest, 9 Athanasie Demosthen, Sector/District 5, 050502, Romania

https://www.eurocentrica.ro

Instituții care sprijină proiectul / Institutions which support the project

Institutul de Dezvoltare al Societății Informaționale / Information Society Development Institute

Chișinău,  5A Academiei, MD-2028, R. Moldova

https://www.idsi.md/

Institutul Național al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Digital / National Heritage Institute, Digital Heritage Directorate

București/Bucharest, 1 Piața Presei Libere, Sector/District 1, 013701, Romania

http://www.cimec.ro