Manuscrise dialectologie

RO/EN

Cele 55 de volume și 726 caiete cu conținut manuscris dialectologic, etnografic, onomastic și folcloric reprezintă însemnări făcute înainte de 1991 de cercetătorii fostului Institut de Limbă și Literatură în satele românești din URSS.

Materialul este parte a unei colecții mai mari, de circa 500 de volume, reprezentând înregistrări făcute pe teren de sectorul de dialectologie al Institutului de Limbă şi Literatură al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS / al Academiei de Ştiinţe din RSS Moldovenească: aşa-numita „colecţie dialectologică a Institutului de Limbă şi Literatură”, gestionată în prezent de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Materialul a fost înregistrat între 1946 și 1991, dar informațiile colectate privesc trăsături dialectale, obiceiuri etnografice și creații folclorice reproduse în general de bătrâni (născuți între 1870 și 1910) din satele investigate. Formatul caietelor, fie legate în volume, fie nelegate, este în general A5 sau B5.

Mostră: Imagini dintr-un caiet conținând răspunsuri la o serie de întrebări din chestionarul Atlasului lingvistic moldovenesc, referitoare la câmpurile lexicale ale obiectelor de uz casnic, produselor de dogărie, elementelor structurale ale fântânii, tipurilor de căldări, vestimentaţiei, materialelor de construcţie, trăsăturilor fizice ale omului, preparatelor culinare etc., înregistrate de V. Comarniţchi în timpul expediţiei mai 1959 în localităţile Pătrăuţii de Jos (Nijnie Petrovţî), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi, Tereblecea (Porubna / Tereblece), raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi, Proboteşti (Diakovţî), raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Criva, raionul Lipcani / raionul Briceni. Pentru substantive s-a notat şi forma de plural. Caietul conţine, de asemenea, precizări semantice, comentarii referitoare la întrebuinţarea unor cuvinte, la denumirea unor obiecte, comentarii referitoare la unele obiecte de uz casnic şi produse de dogărie şi la utilizarea lor, câteva comentarii privind particularităţile fonetice ale graiului local.

 


The 55 volumes and 726 notebooks of manuscripts have dialectological, ethnographic, onomastic and folkloric content, representing recordings made before 1991 by the researchers of the former Institute of Language of Literature in ca. 240 Romanian villages of the USSR.

The material is the remnant of the larger collection of ca. 500 volumes representing recordings made during the field research conducted by the staff of the Linguistics Division of the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR (“the Dialectological collection of the Institute of Language and Literature”, now belonging to the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology). The material was recorded between 1946 and 1991, but the collected information regards pre-industrial dialectal features, ethnographic customs and folkloric creations recounted mostly by elders (born 1870-1910) from the surveyed villages. The format of the notebooks, either bound in volumes, or unbound is roughly A5 and B5.

Sample: Images from a notebook comprising answers to a series of the standardised questions for the Moldovan Linguistic Atlas, referring to the lexical fields of household tools, cooperage, structural elements of wells, types of cauldrons, clothing items, building materials, human appearance, food, etc., recorded by V. Comarniţchi as part of the May 1959 fieldwork in settlements 10 (Pătrăuţii de Jos (Nijnie Petrovţî), district Storojineţ, region Cernăuţi), 16 (Tereblecea (Porubna / Tereblece), district Hliboca, region Cernăuţi), 20 (Proboteşti (Diakovţî), district Herţa, region Cernăuţi), 24 (Criva, district Lipcani / district Briceni) of the atlas network. In the case of substantives, the plural form was recorded as well. The notebook also contains semantic specifications, comments about the use of certain words, object names, comments about certain household tools and barrels and their use, some comments about the phonetic particularities of the local speech.