Benzi audio dialectologie

RO/EN

Materialul audio dialectologic este compus din 608 benzi de magnetofon conținând înregistrări dialectologice, etnografice și folclorice făcute înainte de 1991 de cercetătorii fostului Institut de Limbă și Literatură în satele românești din URSS.

Materialul este parte a unei colecții mai mari, de circa 1000 de benzi, reprezentând înregistrări făcute pe teren de sectorul de dialectologie al Institutului de Limbă şi Literatură al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS / al Academiei de Ştiinţe din RSS Moldovenească: aşa-numita „colecţie dialectologică a Institutului de Limbă şi Literatură”, gestionată în prezent de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Materialul a fost înregistrat între 1957 și 1991, dar informațiile colectate privesc trăsături dialectale, obiceiuri etnografice și creații folclorice reproduse în general de bătrâni (născuți între 1870 și 1910) din satele investigate. Pe fiecare dintre benzile magnetice se găsesc între 3 şi 20 de relatări etnografice și creaţii folclorice. Benzile sunt în general de fabricație sovietică (ТИП-I, ТИП-2, AGPA), dar și de fabricație germană, de lungime și viteză variabilă (între 270 și 525 m; în general 19 cm/s, dar și 4,76 cm/s); unele dintre ele conțin înregistrări pe ambele fețe.

Mostră: Informatoare născută în 1910 în satul Schineni, raionul Drochia, relatează obiceiuri de nuntă și descrie modul traditional de cultivare a cânepii, de pregătire a ei pentru tors și țesut. Înregistrare din 1961 de V.F. Melnic.  


The audio dialectological material consists of 608 reel to reel tapes, comprising dialectological, ethnographic and folkloric recordings made before 1991 by the researchers of the former Institute of Language of Literature in the Romanian villages of the USSR.

The material is the remnant of the larger collection of ca.1000 tapes representing recordings made during the field research conducted by the staff of the Linguistics Division of the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR (“the Dialectological collection of the Institute of Language and Literature”, now belonging to the “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology). The material was recorded between 1957 and 1991, but the collected information regards pre-industrial dialectal features, ethnographic customs and folkloric creations recounted mostly by elders (born 1870-1910) from the surveyed villages. There are between 3 and 20 ethnographic accounts or folkloric creations on each tape. The tapes are of common Soviet production (ТИП-I, ТИП-2, AGPA), but also of German production, variable length (270 to 525 m) and speed (7.5 in/s; few 1⅞ in/s); a few of them are recorded on both sides.

Sample: Female informant born in 1910 in Schineni village, Drochia village, recounts wedding customs and describes the traditional way of cultivating hemp, preparing it for spinning and weaving. Recording of 1961 by V.F. Melnic.