Benzi audio folclor

RO/EN

Materialul folcloric audio este compus din circa 630 de benzi de magnetofon, dintre care au fost recuperate și digitizate 490, pe care sunt înregistrate creaţii dintr-o largă varietate de specii folclorice: poveşti, balade, doine, colinde etc.

Circa 500 din cele 630 de benzi au conţinut folcloric, reprezentând înregistrări efectuate în timpul expediţiilor de pe teren întreprinse de sectorul de folclor al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe din RSS Moldovenească, după 1945, în perioada sovietică: aşa-numita „colecţie folclorică a Institutului de Limbă şi Literatură”, gestionată în prezent de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Restul de aproximativ 130 de benzi conţin de asemenea folclor. 38 dintre ele, grupate în aşa-numita „colecţie a minorităţilor”, cuprind înregistrări de folclor în limba găgăuză şi bulgară, efectuate de asemenea de cercetători ai Academiei de Ştiinţe de la Chişinău, în perioada sovietică. Celelalte circa 90 de benzi de magnetofon, denumite „colecţia Stoianov”, reprezintă o arhivă creată de muzicologul Petru Stoianov în timpul carierei sale de cercetător la diferite institute ale Academiei de Ştiinţe. Aceste două colecţii, actualmente depozitate tot la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, se află în gestiunea Institutului Patrimoniului Cultural. Pe fiecare dintre benzile magnetice se găsesc între 10 şi 30 de creaţii folclorice. Benzile sunt de fabricaţie sovietică, cu o lăţime de 6.35 mm, fiind reprezentate numeroase tipuri diferite – Slavich A4411, Svema A4409, Svema A4402, Svema A2601, Katyushka I-15, Katyushka I-13, Kasseta nr. 18, tip I, ASMA A4409 – de lungimi diferite (550, 525, 375, 350, 270, 180 m). Majoritatea benzilor sunt înregistrate la viteza de 19 cm/s, în vreme ce aproximativ 50 de benzi Svema A4409 sunt înregistrate la viteza de 4.76 cm/s.

The audio folkloric material consists of around 630 reel to reel tapes, 490 of which were recovered and digitized, comprising recordings of numerous folkloric species: tales, ballads, longing songs (doina), carols etc.

Nearly 500 out of the nearly 630 tapes had folkloric content, representing recordings made during the field research conducted by the staff of the Folklore Division of the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences, after the Soviets occupied Moldova in 1945 (“the Folkloric collection of the Institute of Language and Literature”, now belonging to the „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology). The rest of nearly 130 tapes have also folkloric content. 38 of them are recordings made during the field research conducted by various researchers of the USSR Academy of Sciences – the so called ‘minorities collection’. These are records of Găgăuz and Bulgarian folklore. The rest of nearly 90 tapes are recordings made by the late musicologist Petru Stoianov – the so called ‘Stoianov collection’ – during his career as researcher in several institutes of the USSR Academy of Sciences. These two collections belong now to the Institute of Cultural Heritage, although they are stored at the „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology. There are between 20 and 30 folkloric creations on each tape. All these tapes are of various Soviet types: Slavich A4411, Svema A4409, Svema A4402, Svema A2601, Katyushka I-15, Katyushka I-13, Kasseta nr. 18, type I, ASMA A4409. The length also greatly varies: 550, 525, 375, 350, 270, 180 metres. Width of tape: 14 inches (6.35 mm) Speed: 7.5 inches (19 cm) per second; almost 50 Svema A4409 have a different speed: 1⅞ inches (4.76 cm) per second.