Manuscrise folclor

RO/EN

Toate cele circa 450 de volume de manuscrise (din care au fost recuperate și digitizate 358, totalizând 1297 caiete) reprezintă însemnări făcute în timpul cercetării de teren derulate după 1945 de sectorul de folclor al Institutului de Limbă şi Literatură, aparţinând Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS (1949-1960) şi, mai apoi, Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti, făcând parte aşadar din „colecţia folclorică a Institutului de Limbă şi Literatură”, care se află acum în custodia Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

Însemnările sunt fie originale, redând direct discuţiile cu informatorii de pe teren, fie transcrieri ale înregistrărilor făcute de cercetători pe benzi de magnetofon. Ele conţin întreg spectrul speciilor folclorice, de la doine la strigături, şi de la basme, la teatru popular. Unele manuscrise conţin şi fotografii lipite pe filele de caiet, cu reprezentări ale informatorilor şi ale unor elemente etnografice descoperite pe teren. Fiecare volum conţine mai multe caiete de însemnări, legate laolaltă cu sfoară, între coperte de carton. Câteva dintre volume nu au fost legate sau au fost dezlegate accidental în timpul folosirii de către cercetători. Formatul celei mai mari părţi a volumelor (cca. 300) este atipic, între A5 şi B5, în vreme ce pentru restul este fie A4, fie, pentru un număr foarte mic, mai mare de A4, dar mai mic decât A3, din nou, de o manieră atipică. Fiecare volum, compus din unul sau mai multe caiete, conţine între circa 100 şi 500 de file. Filele sunt compuse din hârtie normală de scris, în vreme ce fotografiile au fost developate pe hârtie fotografică veche şi lipite direct pe hârtia manuscriselor. Cele mai vechi 50 de volume au fost scrise folosindu-se cerneală normală, în vreme ce ulterior s-a folosit predominant pixul pentru realizarea însemnărilor.

All the 450 notebooks of manuscripts and photographs (of which 358, comprising 1297 notebooks, were recovered and digitized) have folkloric content, representing recordings made during the field research conducted by the staff of the Folklore Division of the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences, after the Soviets occupied Moldova in 1945 (“the Folkloric collection of the Institute of Language and Literature”, now belonging to the „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Institute of Romanian Philology).

They contain the whole series of folkloric species, ranging from doina to shouts, and from tales to folk theatre. The photographs pasted on the files represent informers or ethnographic elements discovered during the research expeditions. The format of most of the notebooks (approx. 300 items) is roughly A5 and B5, while the format of the rest is A4, with only a few notebooks being of an untypical format, bigger than A4, but smaller than A3. The number of files of each notebook varies between 100 and 500. All the notebooks are made of normal writing paper, while the photos were printed on old photographic paper and pasted directly on the paper of the notebooks. The 50 oldest notebooks were written using normal ink, while the rest were written using ballpoint ink. Most of the notebooks are bound using string and carton covers. There are a few which were not bound or were unbound accidentally.