Termeni de utilizare

Materialul digital de pe acest site este publicat sub o licenţă de utilizare de tipul Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC _BY _NC). Materialul publicat sub această licenţă poate fi folosit doar în scop de cercetare şi necomercial. Mai multe detalii despre acest tip de licenţă pot fi găsite la adresa http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Metadatele pentru materialul digital sunt publicate sub o licenţă de tip CC0, Public Domain Dedication, care scoate de sub orice restricţii legale privind drepturile de autor. Mai multe informaţii pot fi găsite la adresa http://creativecommons.org/choose/zero.


Digital materials on this site are published under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 Licence (CC_BY_NC). Material published under this licence can be used for research and non-commercial purposes only. Details can be found at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Metadata for the digital materials is released under a CC0, Public Domain Dedication, which is free from any copyright restrictions. Further information can be found here: http://creativecommons.org/choose/zero.