Manuscrise dialectologie | 3, 381-556, 9.VI-12.IX.1964
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: 604 ALM
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: 3, 381-556, 9.VI-12.IX.1964
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : 3, 381-556, 9.VI-12.IX.1964
Specii folclorice : dialectological questionnaire (chestionar dialectologic), traditional occupations (ocupaţii tradiţionale), traditional crafts (meşteşuguri populare)
Localitatea: Ropcea (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina), Oprişeni/Dubovca (Adâncata/Hliboca; r. Cernăuţi; Ucraina), Apşa de Jos/Dubrova (Teceu; r. Transcarpatia; Ucraina), Apşa de Mijloc/Seredne Vodiane (Rahău; r. Transcarpatia; Ucraina), Cerlina Mare/Cerlenivka (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina), Biserica Albă/Bila Ţerkva (Rahău; r. Transcarpatia; Ucraina), Slatina/Solotvino (Teceu; r. Transcarpatia; Ucraina), Suceveni (Adâncata/Hliboca; r. Cernăuţi; Ucraina), Crasna/Crasnoilsc (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina), Proboteşti/Diakivtsi (Herţa; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Storojineţ, Adâncata, Rahău, Teceu, Noua Suliţă, Herţa
Descrierea conținutului: Răspunsuri la o serie de întrebări din chestionarul Atlasului lingvistic moldovenesc, referitoare la câmpurile lexicale ale acţiunilor şi activităţilor cotidiene, animalelor domestice, timpului, ocupaţiilor şi meseriilor etc., înregistrate de R. Udler în timpul expediţiei din 9 iunie – 12 septembrie 1964 în localităţile 8/1 (Ropcea, raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi), (2) Oprișeni (Dubivka (rus. Dibovka)/Oprîșenî (rus. Oprișenî)), raionul Hliboca (Adâncata), regiunea Cernăuţi, 1/3 (Apşa de Jos (Dibrova / Nîjnea Apşa), raionul Teceu, regiunea Transcarpatia), 4 (Apşa de Mijloc (Seredne Vodiane, rus. Srednee Vodianoe), raionul Rahău, regiunea Transcarpatia), CM/C/5, Cerlina Mare (Cerlena Mare), raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, 3/6 (Biserica Albă (Bila Ţerkva, rus. Belaia Ţerkov'), raionul Rahău, regiunea Transcarpatia), 2/7 (Slatina (Solotvina/ Solotvino), raionul Teceu, regiunea Transcarpatia), 20/8 (Proboteşti (Diakivţi, rus. Diakovţî), raionul Herţa), 5/9 (Suceveni (Şiroka Poliana / Sucevenî), raionul Hliboca (Adâncata), regiunea Cernăuţi), 6/10 (Crasna (Krasnoil'sk), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi) din reţeaua atlasului. Caietul conţine, de asemenea, variante lexicale, note privind utilizarea variantelor lexicale, precizări semantice, date despre informatorii din localităţile anchetate: numele, anul naşterii, naţionalitatea, nivelul de instruire, ocupaţia etc.


Datarea materialului: 1964
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 96 unnumbered folios
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Costinian Zaharie a lu Petrea, Costinian Ana > Aniţa a lui Iosif Muniac (father) from village 8/1 (Ropcea, district Storojineţ, region Cernăuţi); Bileţchi Vasâli a lu Nicolai / Vasâli a Paraşchiţî, Bileţchi Ghiorghi a lu Dumitru / Ghiorghi a Sanşiri, Bileţchi Elena > Iliana a lu Alexa Pilipiac (father) / Iliana a lu Ghiorghi a Sanşiri (< Zamfira), Bileţchi Iliana a lu Nicolai Haisuc (father) / Iliana a lu Vasâli from village (2) Oprișeni (Dubivka (rus. Dibovka)/Oprîșenî (rus. Oprișenî)), district Hliboca (Adâncata), region Cernăuţi; Vlaşin Văsâi a lui Mihai a Şurchi, Marina Văsâi a lui Ghiorghi a Şchiopului a Crăciunesii from village 1/3 (Apşa de Jos (Dibrova / Nîjnea Apşa), district Teceu, region Transcarpatia); Popşa Ion a lu Mnihai a lu Coită, Volos Mnihai a lu Mnihai a Răţoiului from village 4 (Apşa de Mijloc (Seredne Vodiane, rus. Srednee Vodianoe), district Rahău, region Transcarpatia); Frasâna a lu Nistur Dumitraş (father) / Frăsâna a lu Gavril Leah (after husband), Matrona a lu Dunitru Murari (father) / Matrona a lu Petrea Ştirbu (după bărbat), Petrea a lu Harlap Ştirbu from village CM/C/5, Cerlina Mare (Cerlena Mare), district Noua Suliţă, region Cernăuţi; Ona Ghiorghe a lu Ghiorghe – nickname Hâdu, Ona Mariuţa a lu Mnihai a Cârznicului (nickname) / Vlad (after father), Alb Ghiorghe a lu Vasâi a lu Tâha (nickname) from village 3/6 (Biserica Albă (Bila Ţerkva, rus. Belaia Ţerkov'), district Rahău, region Transcarpatia); Popovici Doca a lu Ghiorghe a lu Iacob (husband) / Doca a lu Ion a Cotiţî Negrea (father), Popovici Ghiorghe a lu Ghiorghe a lu Iacob, Flore a lu Iacob Popovici (father) from village 2/7 (Slatina (Solotvina/ Solotvino), district Teceu, region Transcarpatia); Strugăreanu Dumitru a lui Ion, Strugăreanu Maria a lui Dumitru from village 20/8 (Proboteşti (Diakivţi, rus. Diakovţî), district Herţa); Răilian Cozma a lui Ion, Răilian Catrina a lui Ion Suşivan (father) from village 5/9 (Suceveni (Şiroka Poliana / Sucevenî), district Hliboca (Adâncata), region Cernăuţi); Toadir a lu Alixandru Gherman, Natalia a lu Sofron Mitric (father)/ Gherman Natalia a lu Sofron from village 6/10 (Crasna (Krasnoil'sk), district Storojineţ, region Cernăuţi).
Cercetători culegători: Rubin Udler
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER145
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER145_NBK604
Data de creare a copiilor principale: 2020
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul