Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: 202 ALM
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: Каетул № 3, граматика (експедиция – 1959, 20 априлие)
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Caietul № 3, gramatica (expediţia – 1959, 20 aprilie)
Specii folclorice : dialectological questionnaire (chestionar dialectologic), traditional occupations (ocupaţii tradiţionale)
Localitatea: Călineşti (Făleşti; R. Moldova), Valea Rusului (Făleşti; R. Moldova), Petreşti (Ungheni; R. Moldova), Crasna/Crasnoilsc (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina), Pătrăuţii de Jos (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Făleşti, Ungheni, Storojineţ
Descrierea conținutului: Răspunsuri la o serie de întrebări din chestionarul Atlasului lingvistic moldovenesc, privind gramatica şi formarea cuvintelor, înregistrate de V. Melnic în timpul expediţiei 1 din 1959 în localităţile 68 (Călineşti, raionul Făleşti), 88 (Valea Rusului, raionul Făleşti), 102 (Petreşti, raionul Ungheni), 6 (Crasna (Krasnoil'sk), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi), 10 (Pătrăuţii de Jos (Nîjni Petrivţi, rus. Nijnie Petrovţî), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi) din reţeaua atlasului. Materialul înregistrat se referă la conjugarea verbelor (întrebările 2349-2399), construcţiile verbale pronominale (întrebările 2400-2408), formele de singular şi plural ale substantivelor (întrebările 2409-2450), forma hotărâtă şi forma nehotărâtă a substantivelor (întrebările 2451, 2452), articol (întrebările 2455-2460), adjectiv (întrebările 2461-2464), numeral (întrebările 2465-2471), pronume (întrebările 2472-2487), adverb (întrebările 2491, 2492), prepoziţie (întrebările 2493-2506), conjuncţie (întrebările 2507-2509), interjecţie (întrebarea 2510), onomatopee (întrebările 2511-2534), sufixare (întrebările 2536-2538). Unele forme gramaticale sunt însoţite de comentarii. Cuvintele aparţin câmpurilor lexicale ale acţiunilor şi activităţilor cotidiene, corpului omenesc, păsărilor şi animalelor domestice, gradelor de rudenie etc. Caietul conţine, de asemenea, date despre informatorii din localitatea 10 (Pătrăuţii de Jos (Nîjni Petrivţi, rus. Nijnie Petrovţî), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi): numele, anul naşterii, nivelul de instruire, ocupaţia etc.


Datarea materialului: 1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 96 unnumbered folios
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Schipor Silvestru a lui Ştefan, Schipor Iliana a lui Mihai from settlement 10 (Pătrăuţii de Jos (Nîjni Petrivţi, rus. Nijnie Petrovţî), district Storojineţ, region Cernăuţi).
Cercetători culegători: Vasile Melnic
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER049
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER049_NBK202
Data de creare a copiilor principale: 2020
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul