Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: 200 ALM
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: Каетул № 1, експедиция анулуй 1959, ынчепутэ ла 20 априлие (лексика 1)
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Caietul № 1, expediţia anului 1959, începută la 20 aprilie (lexica 1)
Specii folclorice : dialectological questionnaire (chestionar dialectologic), traditional occupations (ocupaţii tradiţionale), nuptial customs (obiceiuri de nuntă)
Localitatea: Călineşti (Făleşti; R. Moldova), Valea Rusului (Făleşti; R. Moldova), Petreşti (Ungheni; R. Moldova), Crasna/Crasnoilsc (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina), Pătrăuţii de Jos (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Făleşti, Ungheni, Storojineţ
Descrierea conținutului: Răspunsuri la o serie de întrebări din chestionarul Atlasului lingvistic moldovenesc privind lexicul, înregistrate de V. Melnic în timpul expediţiei 1 din 1959 în localităţile 68 (Călineşti, raionul Făleşti), 88 (Valea Rusului, raionul Făleşti), 102 (Petreşti, raionul Ungheni), 6 (Crasna (Krasnoil'sk), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi), 10 (Pătrăuţii de Jos (Nîjni Petrivţi, rus. Nijnie Petrovţî), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi) din reţeaua atlasului. Materialul înregistrat se referă la câmpurile lexicale ale păsărilor şi animalelor sălbatice, animalelor domestice, denumirilor calului în funcţie de culoare, obiectelor de uz casnic, plantelor, plantelor agricole, cultivării grâului, cultivării cânepii, obiceiurilor de nuntă, gradelor de rudenie etc. Pentru substantive s-a notat şi forma de plural. Caietul conţine, de asemenea, variante lexicale, precizări semantice, note privind întrebuinţarea unor cuvinte, exemple de utilizare a unor cuvinte.


Datarea materialului: 1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 96 unnumbered folios; 1 additional folio
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Schipor Silvestru a lui Ştefan, Schipor Iliana a lui Mihai from settlement 10 (Pătrăuţii de Jos (Nîjni Petrivţi, rus. Nijnie Petrovţî), district Storojineţ, region Cernăuţi).
Cercetători culegători: Vasile Melnic
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER049
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER049_NBK200
Data de creare a copiilor principale: 2020
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul