Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: 159 ALM
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: IV-1959, IV
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : IV-1959, IV
Specii folclorice : dialectological questionnaire (chestionar dialectologic), traditional dishes (bucate tradiţionale)
Localitatea: Călineşti (Făleşti; R. Moldova), Valea Rusului (Făleşti; R. Moldova), Petreşti (Ungheni; R. Moldova), Crasna/Crasnoilsc (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Făleşti, Ungheni, Storojineţ
Descrierea conținutului: Răspunsuri la o serie de întrebări din chestionarul Atlasului lingvistic moldovenesc, referitoare la câmpurile lexicale ale preparatelor culinare, tipurilor de sol etc., înregistrate de V. Comarniţchi în timpul expediţiei din aprilie – mai 1959 în localităţile 68 (Călineşti, raionul Făleşti), 88 (Valea Rusului, raionul Făleşti), 102 (Petreşti, raionul Ungheni), 6 (Crasna (Krasnoil'sk), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi) din reţeaua atlasului. Pentru substantive s-a notat şi forma de plural. Caietul conţine, de asemenea, precizări semantice, comentarii referitoare la întrebuinţarea unor cuvinte.


Datarea materialului: 1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 12 unnumbered folios
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pantia Vasâli a lu Vasâli, Pantia Neculai a lu Vasâli (Vasilievici), Pantia Ghiorghi a lu Sânion (Sâmionovici), Pantia Maria lu Ghiorghi (Sâmionovici), Pantia Tănasî lu Ghiorghi (Afanasii Gheorghievici), Potariu (Dzamariu) Maria lu Ion (Ivanovna), Vrabi Nastasâia lu Constantin from settlement 68 (Călineşti, district Făleşti); Lungu Ghiorghi a lu Ion (Ivanovici), Lungu Vera a lu Ghiorghi, Lungu Tasâia a lu Ghiorghi, Butanariu Maxâm a lui Petria (Petrovici), Popovici (Soroca) Elisaveta a lu Ghiorghi, Gligor Evghenia a lu Ion (Ivanovna) from settlement 88 (Valea Rusului, district Făleşti); Bernic Constantin a lui Andrii, Bernic Daria a lu Alexandru, Bernic Andrii a lui Constantin (Constantinovici), Chiriliuc Vasâli a lu Ghiorghi, Lazariuc Petrea lu Sânion, Nistiriuc Victor a lui Toma (Fomovici), Nistiriuc Ion a lu Sânion, Staraşciuc Ghiorghi a lu Nicolai from settlement 102 (Petreşti, district Ungheni); Mitric Gheorghe (Gio) a lui Ştefan, Mitric Magdalina a lu Nicolai, Grozavu (Afanasii) Tănasă a lui Gherasim, Pădure Dorimedont a lu Gheorghe, Gherman Neculai a lu Alexandru, Mitric Elionora a lui Ghiorghe from settlement 6 (Crasna (Krasnoil'sk), district Storojineţ, region Cernăuţi).
Cercetători culegători: Victor Comarniţchi
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER040
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER040_NBK159
Data de creare a copiilor principale: 2020
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul