Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: 158 ALM
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: III-1959, III
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : III-1959, III
Specii folclorice : dialectological questionnaire (chestionar dialectologic), traditional crafts (meşteşuguri populare), traditional dishes (bucate tradiţionale)
Localitatea: Călineşti (Făleşti; R. Moldova), Valea Rusului (Făleşti; R. Moldova), Petreşti (Ungheni; R. Moldova), Crasna/Crasnoilsc (Storojineţ; r. Cernăuţi; Ucraina)
Raionul: Făleşti, Ungheni, Storojineţ
Descrierea conținutului: Răspunsuri la o serie de întrebări din chestionarul Atlasului lingvistic moldovenesc, referitoare la câmpurile lexicale ale obiecte de uz casnic, produselor de dogărie, elementelor structurale ale fântânii, tipurilor de căldări, vestimentaţiei, materialelor de construcţie, trăsăturilor fizice ale omului, preparatelor culinare etc., înregistrate de V. Comarniţchi în timpul expediţiei din aprilie – mai 1959 în localităţile 68 (Călineşti, raionul Făleşti), 88 (Valea Rusului, raionul Făleşti), 102 (Petreşti, raionul Ungheni), 6 (Crasna (Krasnoil'sk), raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi) din reţeaua atlasului. Pentru substantive s-a notat şi forma de plural. Caietul conţine, de asemenea, reprezentarea grafică a unor obiecte, precizări semantice, comentarii referitoare la întrebuinţarea unor cuvinte, la denumirea unor obiecte, comentarii referitoare la unele obiecte de uz casnic şi produse de dogărie şi la utilizarea lor, câteva comentarii privind particularităţile fonetice ale graiului local, o reţetă culinară.


Datarea materialului: 1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 96 unnumbered folios
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pantia Vasâli a lu Vasâli, Pantia Neculai a lu Vasâli (Vasilievici), Pantia Ghiorghi a lu Sânion (Sâmionovici), Pantia Maria lu Ghiorghi (Sâmionovici), Pantia Tănasî lu Ghiorghi (Afanasii Gheorghievici), Potariu (Dzamariu) Maria lu Ion (Ivanovna), Vrabi Nastasâia lu Constantin from settlement 68 (Călineşti, district Făleşti); Lungu Ghiorghi a lu Ion (Ivanovici), Lungu Vera a lu Ghiorghi, Lungu Tasâia a lu Ghiorghi, Butanariu Maxâm a lui Petria (Petrovici), Popovici (Soroca) Elisaveta a lu Ghiorghi, Gligor Evghenia a lu Ion (Ivanovna) from settlement 88 (Valea Rusului, district Făleşti); Bernic Constantin a lui Andrii, Bernic Daria a lu Alexandru, Bernic Andrii a lui Constantin (Constantinovici), Chiriliuc Vasâli a lu Ghiorghi, Lazariuc Petrea lu Sânion, Nistiriuc Victor a lui Toma (Fomovici), Nistiriuc Ion a lu Sânion, Staraşciuc Ghiorghi a lu Nicolai from settlement 102 (Petreşti, district Ungheni); Mitric Gheorghe (Gio) a lui Ştefan, Mitric Magdalina a lu Nicolai, Grozavu (Afanasii) Tănasă a lui Gherasim, Pădure Dorimedont a lu Gheorghe, Gherman Neculai a lu Alexandru, Mitric Elionora a lui Ghiorghe from settlement 6 (Crasna (Krasnoil'sk), district Storojineţ, region Cernăuţi).
Cercetători culegători: Victor Comarniţchi
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER040
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL2M_SER040_NBK158
Data de creare a copiilor principale: 2020
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul