Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 2, volumul 446, caiet 419
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ петрекутэ ын анул 1954. Кает N. 2. Креация нородникэ оралэ кулясэ дин районул Сорока де студ. Булат Т. С.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediția folclorică petrecută în anul 1954. caet N. 2. Creația norodnică orală culeasă din raionul Soroca de stud. Bulat T. S.
Specii folclorice : riddles (ghicitori), proverbs (proverbe), doina (doină), poetry (poezie), fairy tales (basme), novelistic tales (povestiri nuvelistice), collective farm songs (cântece colhoznice), sorrow songs (cântece de jale)
Localitatea: Holoşniţa (Soroca; R. Moldova), Cureşniţa (Soroca; R. Moldova)
Raionul: Soroca
Descrierea conținutului: Folclor cules de la subiecți din raionul Soroca, satele Holoșnița și Cureșnița. Cuprins: 14 ghicitori; 4 cântece; 22 zicători; Doina; Orfanul (cântec); Cenușăreasa (poveste); Poezie; Cuconița (poezie); Poveste; Cântic (În colhoz pe dealul mare); Gâcitoare; Cântic (Frunză verde rozachie)


Datarea materialului: 1954
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 28 folios + 2 cover leaves
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Muntean Nicolai Mihailovici, Andrieș Efim Petrovici,
Cercetători culegători: Bulat Tamara S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL1M_VOL446
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL1M_VOL446_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 2020
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul