Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise dialectologie
Nivel: File
EAP Project number: EAP1248
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 2, volumul 424, caiet 256
Location of original material: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova, Sala 420
Titlul în scrierea originală: Тексте. Дубэу-Кочиерь. 1953
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Texte. Dubău-Cocieri. 1953
Specii folclorice : poetry (poezie), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Dubău (Dubăsari; R. Moldova), Cocieri (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Material dialectal cules în satele Dubău, Cocieri. Caietul conține texte ale unor cântece și poezii populare.


Datarea materialului: 1953
Marimea și formatul materialului: 1 notebook containing 44 folios + 2 cover leaves
Limba: Română
Alfabetul: Chirilic
Proprietarul materialului: Institutul de Limbă și Literatură, astăzi Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Morari Olea Marianovna, Levința Maria, Ursu Catea Filipovna

Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republica Moldova
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1248_COL1M_VOL424
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1248_COL1M_VOL424_NBK005
Data de creare a copiilor principale: 2019
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hașdeu" Chișinău, Republic of Moldova; Association Eurocentrica Bucharest, Romania
Descarcă caietul