Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 8, Caiet 16
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск сат. Нестонта , р-н Котовск, 1947, Бурлака И.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc sat. Nestonta, r-n Cotovsc,1947, Burlaca I. (Moldovan folklore from Nestonta village, Cotovsc district, 1947, Burlaca I.)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), disenchantments (descântece), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Nestoita (Cotovsc; r. Odesa; Ucraina)
Raionul: Cotovsc (Hânceşti)
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs, disenchantments, New Year wishes, wedding farewells, nuptial orations. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Nestonta village, Cotovsc (Hânceşti) district. Creations: 1. Cântec, 2. Descântec, 3-4. Cântec, 5. Poveste, 6-9. Cântec, 10. Obiceiuri de nuntă, 11. Iertăciune, 12. Poveste, 13-18. Cântec, 19. Descântec, 20. Hăitură.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Burlaca I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 29 files. Not typical format (17 cm x 20.5 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Osadceenco Vasa 1-9, Dodul Ecaterina 10-18, Dobranschi Serghei 19-20.
Cercetători culegători: Burlaca I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL008
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: AP1045_COL1M_VOL008_NBK005
Data de creare a copiilor principale: 6-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul