Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 7, Caiet 5
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск сат. Коржова, р-н Дубосарь, 1947, Ипатий М. Г.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc sat. Corjova village, r-n Dubăsari, 1947, Ipatii M.G. (Moldovan folklore from Corjova village Dubăsari district, 1947, Ipatii M.G.)
Specii folclorice : tales (poveşti), legends (legende), lyric songs (cântece lirice), disenchantments (descântece), dirges (bocete), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Corjova (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Tales, legends, lyric songs, disenchantments, dirges, wedding farewells. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Corjova village, Dubăsari district. Creations: 1-6. Legendă, 7-16. Descântece, 17-21. Boșet, 22. Descântec, 23. Cântec, 24-25. Iertăciune, 25-29. Cântic
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Ipatii M.G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 23 files. Not typical format (17 cm x 20.5 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Rotarul Sava 1-6, Ojog Alexandra 7-16, Chetrușca Vasile 17-25, Stare Filimon 25-29, Cibotarul Xenofont 26-29.
Cercetători culegători: Ipatii M.G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL007
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL007_NBK005
Data de creare a copiilor principale: 20-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul