Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 6, Caiet 170
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де студ. Институтулуй Педагожик де Стат дин Кишинэу Ипатий Мария Григоревна, 1946
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese de stud. Institutului Pedagogic de Stat din Chişinău, Ipatii Maria Grigorevna, 1946 (Folkloric materials gathered by the students of the Pedagogical Institute of Chișinău Ipatii Maria Grigorevna, 1946)
Specii folclorice : disenchantments (descântece), customs (obiceiuri etnografice), lyric songs (cântece lirice), proverbs (proverbe), sayings (zicători), riddles (ghicitori), carols (colinde), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), wordplays (jocuri de cuvinte), historical stories (povestiri istorice)
Localitatea: Delacău (Anenii Noi; R. Moldova), Speia (Anenii Noi; R. Moldova), Puhăceni (Anenii Noi; R. Moldova), Şerpeni (Anenii Noi; R. Moldova)
Raionul: Bulboaca
Descrierea conținutului: Disenchantments, description of various customs, lyric songs, proverbs, sayings, riddles, carols, nuptial orations, wedding farewells, word plays, historical data. The creations are recorded from informants not in the original context of performance.The context of performance and the additional instruments are stated by the informants for some of the folkloric creations. Gathered in Delacheu, Speia, Poguceni, Șerpeni villages, Bulboaca district. Creations: 1-8. Descântece, 9. Ghicitori (14), 10. Basm Două zeși de gâște, 11. Poveste. Mișcă ori mort, 12. Mireasa naltă, 13. Poveste. Copilul și borcanul, 14. Povestea cânepii, 15. Poveste, 16. Cântic, 17. Poveste, 18. Obiceiuri la nunta țărănească, 19. Obiceiurile botezului, 20. Cîntic din 1908, 21-26. Cântic, 27. Dată istorică, 28. Colindă, 29. Colindă, 32. Conocărie, 33. Poezie. Țiganul și straista, 34-38. Cântic, 39. Șinghilituri (8), 40. Colindă, 41-43. Cântic, 44. Poveste, 45-52. Descântece, 53. Conocărie, 54-62. Cîntic, 63. Strigături, 64. Ghicitori (2), 65-66. Cântic, 67. Șinghilituri (13), 68. povestea boierului, 69. Poveste, 70. Iertăciune din vechime, 71-74. Cântic, 75. Povestea unui băiat năzdrăvan, 76. Cântecul lui Adam, 77-78. Colindă, 79. Șinghilituri (7), 80. Colindă, 81. Șinghilituri (10), 82. Poveste. 83. Ghicitori (11), 84-86. Colindă, 87. Povestea unui om sărac.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1946 by Ipatii Maria. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants. chronological order.
Datarea materialului: 1946
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 62 files. Not typical format (33.5 cm x 24 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Badașco E. 1-8, Dudcă A. 9. Dudcă Al. 10-13, Josan Vera 14-15, Gâtlan Veronica 15, Pristescul Alexandr 16, Sărăul Matvei 17, Dugan Taras 18-19, Cuzmenco Iustin 20, Mureșanul T. 21, Lupașcul Tina 22, Murașul T. 23-26, Dugan Taras 27, Dugan M. 28-30, Dudcă D. 31, Mihăilaș Pavel 32-33, Vasilașco P. 34-37, 41, 42, Mihăilaș Al. 38-39, Bostanul T. 40, Bulat S. 43, Oltul Vasile 44, Cată Mărioara 45-53, Botezatul Nina 54-59, Luca Zina 55, 57, 60, Prestescul Al. 61, 62-64, Iordan Anna 65, Plămădeală Aculina 66, Dudcă Fiodor 68, Dudcă Alexandru 69-73, Hodoroagă Vasile 73-74, Bulat Semion 76-87.
Cercetători culegători: Ipatii Maria
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL006
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL006_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 17-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul